fbpx

Certifikati

ACA – AMERIŠKO ZDRUŽENJE KIROPRAKTIKOV

Eno najpomembnejših strokovnih združenj v Združenih državah Amerike je potrdilo blagodejni učinek ležišča MagniStretch, ki razteza in sprošča hrbtenico.

CFR1633, FIRA

Certifikata o negorljivosti, ki potrjujeta skladnost podjetja z veljavnimi zakoni in standardi za varstvo potrošnikov, ko gre za zagotavljanje negorljivosti izdelkov.

AJA EUROPE

Potrjuje, da so sistemi vodenja družbe skladni s standardom UNI EN ISO 9001:2015, kar zagotavlja visoke proizvodne standarde.

OEKO-TEX® RAZRED I

Ta certifikat zagotavlja, da v izdelkih ni strupenih in človeku ter okolju škodljivih snovi.

UNIVERZA V FIRENCAH

Preizkusi in študije o ergonomiji, ki so bili izvedeni v sodelovanju z Univerzo v Firencah.

IZDELANO V ITALIJI

Certifikat kakovosti izdelkov, 100-% izdelanih v Italiji. Potrjuje, da so vse faze izdelave, od načrtovanja do proizvodnje in dobave surovin potekale v Italiji.

GOTS (SVETOVNI STANDARD ZA PROIZVODNJO EKOLOŠKEGA TEKSTILA)

Certifikat, ki ga je izdal Inštitut za etično in okoljsko certificiranje, potrjuje, da so tkanine, uporabljene za linijo Toscana in dodatke pri seriji Yoga, v celoti izdelane iz okolju prijaznih materialov, pri čemer je zagotovljena največja možna zaščita za ljudi in okolje.

TRAJNOSTNA LOGISTIKA 2015*

Družba skrbi za okolje, začenši z načrtovanjem kombinirane logistike cestnega in železniškega prevoza, ki optimizira prednosti obeh. V letu 2015 se je zaradi tega emisija ogljikovega dioksida zmanjšala za več kot 45.100 kg. *Podatki temeljijo na študiji “ECO TRANS It 2008”, ki jo je izvedel Inštitut za energetske in okoljske raziskave v Heidelbergu, in na certifikatu DEKRA Paneuropa Rösch GmbH DIN ISO 14001.

OEKO-TEX STeP

Certifikat STeP (trajnostna proizvodnja tekstila) je sistem vrednotenja, ki zagotavlja uporabo visokih standardov in najboljših praks na področju upravljanja in okoljske uspešnosti, družbene odgovornosti, kakovosti proizvodnje ter varovanja zdravja in varnosti delavcev. Ta certifikat torej priznava podjetniški pristop, usmerjen v uporabo okolju prijaznih tehnologij in izdelkov, učinkovito rabo virov ter vzdrževanje in razvoj trajnostnih pogojev proizvodnje.

MED

Certificiranje po Navtični direktivi MED 90/2014/EU, ki potrjuje, da je izdelek uspešno opravil preskuse izgorevanja, požarne odpornosti in emisije škodljivih hlapov v skladu z veljavnimi tehničnimi pravili SOLAS (Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju) in IMO (Mednarodna pomorska organizacija) ter veljavnimi evropskimi standardi. Ta certifikat pomeni, da so izdelki družbe odobreni za vgradnjo na ladje in trajekte.

Izjava o skladnosti ES za MEDICINSKE PRIPOMOČKE

Potrošniku zagotavlja, da je izdelek izdelan v skladu s standardi, ki spadajo pod referenčni standard EU 745/2017 o medicinskih pripomočkih. Potrošnikom omogoča, da stroške, povezane s takimi izdelki, odtegnejo pri letnem izkazu prihodkov in odhodkov.