fbpx

Pravno obvestilo

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je, za namen tega pravnega obvestila, pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.magniflex.si (v nadaljevanju: Spletna stran). Lastnik in skrbnik Spletne strani  je COMFORTA , proizvodnja izdelkov za spanje, d.o.o., LjubljanaTabor 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: COMFORTA d.o.o.), ki je tudi imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran. Vse informacije in podobe, objavljene na Spletni strani (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti ter morebitni računalniški programi) so last družbe COMFORTA d.o.o. in predmet avtorske zaščite po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995 in 9/2001).Vse pravice so pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

COMFORTA d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli in kakor koli, delno ali v celoti spremeni, dodaja ali odstrani vsebine, objavljene na Spletni strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z interneta za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa opozorila o avtorskih ali drugih pravicah ter mora biti na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) kot vir naveden COMFORTA d.o.o.. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.magniflex.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa Spletne strani za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Omejitev odgovornosti

COMFORTA d.o.o. se bo trudil, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar uporabnike Spletne strani opozarja, da so besedila na Spletni strani informativnega značaja, zato ne COMFORTA d.o.o. ne druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani, ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in za celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Ravno tako COMFORTA d.o.o. ter druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani ni odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te ter zaradi morebitne netočnosti informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, torej ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja Spletne strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

COMFORTA d.o.o. se bo trudil za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

COMFORTA d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino te Spletne strani.

Na Spletni strani lahko obstajajo tudi povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z COMFORTA d.o.o. COMFORTA d.o.o. za te spletne strani, kakor tudi za ostale spletne strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.magniflex.si, ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Varstvo osebnih podatkov

COMFORTA d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov Spletne strani. Morebitne zbrane podatke bo uporabil izključno za izboljšanje uporabe Spletne strani in za namene, za katere jih bodo dali uporabniki Spletne strani. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bo uporabljal za druge namene ter jih ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika Spletne strani razkril tretjim strankam, ki niso kot obdelovalci osebnih podatkov v poslovnem razmerju z COMFORTA d.o.o.

COMFORTA d.o.o. bo morebitne zbrane osebne podatke uporabnika Spletne strani uporabljal za potrebe trženja svojih storitev in ga preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjal z novostmi svoje ponudbe. Če uporabnik ne bo več želel prejemati obvestil v zvezi z aktualnimi ponudbami in ugodnostmi družbe COMFORTA d.o.o., bo lahko na elektronski naslov info@magniflex.si  poslal zahtevo, da COMFORTA d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke ali elektronski naslov za namene prejemanja tovrstnih obvestil.

Splošno

Pravno obvestilo je pripravljeno na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije, dosegljive preko spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec) in se lahko posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov.

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Pravno obvestilo velja od dneva objave dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.

Pogoji in izjave so bili objavljeni 26.05.2022.

COMFORTA d.o.o.