fbpx

Pogoji za 60-letno garancijo

Spoštovane stranke,

Zahvaljujemo se Vam, ker ste izbrali Magniflex!

Vse ležišča Magniflex gredo skozi vrsto kontrolnih ukrepov, ki zagotavljajo njihovo kakovostno izdelavo.

Kakovost dosegamo z uporabo visokotehnoloških rešitev in inovativnih materialov, z inovativnim pristopom in strokovno izdelavo, kar zagotavlja dolgotrajno obstojnost izdelka.

NAVODILA ZA ODPIRANJE IZDELKA

 1. Vzmetnico položite na posteljno dno.
 2. Odlepite embalažni trak brez uporabe ostrih predmetov ali predmetov za rezanje.
 3. Razprite vzmetnico in pustite, da se vrne v prvotno obliko. Optimalen čas, v katerem se ležišče vrne v prvotno obliko in dobi prvotne lastnosti, je 24 ur, zato v tem času ležišča ne uporabljajte.
 4. Ostanke različnih vonjav iz proizvodnje lahko čutite še nekaj dni po odprtju ležišča in odstranitvi embalaže. Ti so neškodljivi za zdravje ljudi.
 5. Ko je ležišče razprta, je ni več mogoče ponovno zviti.

PRAVILA UPORABE IN SHRANJEVANJA

 • Vzmetnico uporabite tako, da jo položite na posteljno dno, ki ima enake dimenzije kot ležišče. S tem zagotovite dobro kroženje zraka in popolno oporo za telo.
 • Ležišča ne uporabljajte tako, da jo položite na polno podlago, saj to povzroči zadrževanje vlage in posledično se lahko pojavi plesen.
 • Periodično spreminjanje položaja ležišča: glava – noge in zgornji – spodnji del, pripomore k boljšemu kroženju zraka, preprečuje zadrževanje prahu in vlage ter podaljša življenjsko dobo izdelka tudi po preteku garancije.
 • Ne dovolite, da tekočina prodre v vzmetnico. Za maksimalno zaščito in higieno uporabljajte nepremočljivo zaščito za ležišča.
 • V trgovski mreži poiščite Magniflex posteljna dna in zaščito za ležišča.

Uporabnik z nakupom izdelka sprejema in se strinja z NAVODILOM ZA ODPIRANJE IZDELKA, PRAVILI UPORABE IN SHRANJEVANJA ter GARANCIJSKIMI POGOJI, ki jih je prejel ob nakupu.

Reklamacije sprejemamo ob izrecnem upoštevanju NAVODIL ZA ODPIRANJE IZDELKA, PRAVIL UPORABE IN SHRANJEVANJA ter GARANCIJSKIMI POGOJI.

GARANCIJSKI POGOJI

Dajalec garancije:

Comforta d.o.o.

1000 Ljubljana, Slovenija

Tabor 9

Matična številka: 8827362000

Davčna številka: SI66677220

Za reklamacije se obrnite na uradnega distributerja Magniflex-a v Sloveniji:

MAGNIFLEX Showroom

Poslovna stavba Rezidenca

Šmartinska cesta 53,

TELEFON: +386 30 705 005

E-MAIL: info@magniflex.si

T.1 Pravilo o potrošniških pravicah po evropski direktivi 1999/44/CE določa zakonsko garancijo dveh let od datuma nakupa.

T.2 Comforta d.o.o. določa garancijski rok, ki je naveden na etiketi posameznega izdelka. Za ležišča Magniflex je garancijska doba, ki jo določa Comforta d.o.o., 60 let. Navedeni garancijski rok velja za vse kupce vzmetnic Magniflex, ne glede na to, ali so vzmetnico kupili pri Comforta d.o.o. ali pri pooblaščenem distributerju. Pravico do 60-letne garancije kupec uveljavlja z registracijo na spletni strani magniflex.si tako, da v prijavnico za podaljšano garancijo vnese identifikacijsko oznako kupljene ležišča Magniflex (ki se nahaja na etiketi na sami ležišči). Po izvedbi opisanega postopka bo kupec na svoj elektronski naslov prejel potrdilo o odobreni garanciji za obdobje 60 let.

T.3 Comforta d.o.o. določa garancijski rok za kupljeno blago od dneva nakupa, ki se dokazuje z ustreznimi dokumenti o nakupu (račun in/ali fiskalni račun). Garancija velja le, če kupec izrecno upošteva pravila uporabe in shranjevanja ter pogoje, navedene na garancijskem listu.

T.4 Vse reklamacije, ki se nanašajo na skrite proizvodne napake ali slabo kakovost ležišča, ki niso posledica standardne uporabe te, je treba nasloviti na podjetje Comforta d.o.o. s priloženim dokumentom o nakupu, nalepko s serijsko številko (črtno kodo ležišča) in tem garancijskim listom.

T.5 V vseh primerih garancija ne pokriva okvar, ki so posledica: nepravilne uporabe ležišča; nasilne uporabe; popravljanja; napak, ki jih povzroči kupec ali tretja oseba; nenaravnih pogojev onesnaženja in vlažnosti; deformacij tekstila zaradi uporabe (nitke na površini in robovih, strgan tekstil ali ročaji, obrabljeni robovi, strgana zadrga, zamaknjena površina, madeži na tekstilu ipd.).

T.6 Rok za odpiranje ležišča je do enega meseca od dneva nakupa. Ležišče, ki je bila odprta, vendar zaradi napake kupca ni pravilnega modela ali dimenzij, ni predmet menjave.

Podjetje T.7 Comforta d.o.o. sprejema reklamacije blaga, v primeru:

 • Neskladja z objavljeno blagovno znamko
 • Neskladja v dimenzijah, odstopanj več kot + – 2 cm po širini, dolžini ali debelini
 • Napake na izdelku, ki je bila ugotovljena do 3 dni po nakupu
 • Napake na izdelku, ki je bila ugotovljena med uporabo v garancijskem roku, in se kaže v nepopravljivi elastični deformaciji jedra/pene več kot 2 cm v debelini.

T.8 V primeru ugotovljenih neskladnosti ali napak na izdelku po preteku drugega leta oziroma v garancijskem roku, Comforta d.o.o. ponuja strankam možnost zamenjave ležišča, pri čemer kupec plača razliko v ceni: stroški nove ležišča minus znesek, ki ga je plačal za staro vzmetnico z odbitno amortizacijo, ki je sorazmerna s ceno, za vsako leto uporabe. Izdelek je možno zamenjati v 30 dneh od predložitve pisne potrditve kupca o predlagani zamenjavi.

T.9 Zamenjava ležišča med garancijskim rokom ne pomeni podaljšanja garancijskega roka.

T.10 Zamenjava ležišča po poteku garancijskega roka ali v primeru okvare, ki ni krita

z garancijo, je v celoti strošek kupca.

T.11 V primeru prijave napake si Comforta d.o.o., pridržuje pravico poslati svojega predstavnika, da jo razkrije.

T.12 Comforta d.o.o. ne prevzema odgovornosti za priporočila glede telesnega in zdravstvenega stanja.

T.13 112. – 115. člen Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot):

112. člen

(1) V primeru neskladnosti potrošnega blaga s prodajno pogodbo ima potrošnik pravico vložiti reklamacijo, s katero od prodajalca zahteva, da blago spravi v stanje, ki je v skladu s prodajno pogodbo. V tem primeru lahko potrošnik izbira med popravilom izdelka ali zamenjavo z novim, razen če to ni mogoče ali če je izbrani način nadomestila nesorazmeren z drugim; (2) Šteje se, da je določen način nadomestila nesorazmeren z drugim, če ima prodajalec pri uporabi tega stroške, ki so v primerjavi z drugimi načini nerazumni, če se upošteva: 1. vrednost potrošnega blaga, če ni neskladja; 2. pomen neskladnosti; 3. možnost, da se potrošniku ponudi drug način nadomestila, ki ni povezan z večjimi nevšečnostmi za potrošnika. 113. člen (1) Če potrošno blago ne ustreza prodajni pogodbi, ga je prodajalec dolžan spraviti v stanje, ki je v skladu s pogodbo;

(2) Potrošniško blago je treba spraviti v stanje, ki ustreza prodajni pogodbi, v enem mesecu od dneva, ko je potrošnik zahteval reklamacijo; (3) Po poteku roka iz drugega odstavka ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo plačanega zneska ali zahtevati znižanje cene potrošnega blaga v skladu s 114. členom; (4) Spraviti potrošno blago v stanje, ki ustreza prodajni pogodbi, je za potrošnika brezplačno. Kupec ne plača za stroške pošiljanja potrošniškega blaga ali materiala in dela, vključenega v popravilo blaga, in ne bi smel trpeti večjih nevšečnosti;

(5) Potrošnik lahko zahteva tudi povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnjevanja obveznosti.

114. člen

(1) V primeru neskladnosti potrošnega blaga s prodajno pogodbo in kadar potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo reklamacije po 113. členu, ima pravico izbrati eno od naslednjih možnosti:

 1. odpoved pogodbe in vračilo plačanega zneska;
 2. znižanje cene.

(2) Potrošnik ne more zahtevati vračila plačanega zneska ali znižanja cene

za potrošno blago, za katero se je prodajalec strinjal z zamenjavo z novim blagom ali popravilom blaga v enem mesecu od dneva reklamacije naročnika;

(3) Prodajalec je dolžan ugoditi zahtevi za odstop od pogodbe in vrniti potrošniku plačani znesek, ko po ugoditvi treh reklamacij potrošnika s popravilom enega in istega izdelka v okvirju garancijskega roka v skladu s 115. členom, pride do nove neskladnosti blaga s prodajno pogodbo;

(4) Potrošnik ne more zahtevati odstopa od pogodbe, če je neskladnost blaga s prodajno pogodbo majhna/nepomembna.

115. člen (1) Potrošnik lahko uveljavlja svojo pravico iz tega odstavka v dveh letih, šteto od dneva izročitve potrošnega blaga; (2) Rok iz prvega odstavka tega člena preneha teči v času, ki je potreben za popravilo ali zamenjavo potrošnega blaga oziroma za dosego sporazuma med prodajalcem in potrošnikom o rešitvi spora; (3) Uveljavljanje pravic potrošnika v skladu s prvim odstavkom ni vezano na noben drug rok za vložitev zahtevkov, razen roka iz prvega odstavka.